Видове и форма на Български народни танци и хора

Група хороигралци, заловени един за друг за дланите на ръцете в затворен или отворен кръг, полукръг, витообразно или в права линия и изпълняващи едновременно и в такт еднакви движения, жестове и хороводни стъпки под определена хороводна мелодия, се нарича хоро.

Според начина, по който се залавят хороигралците, според формата и подреждането по време на играта различаваме главно три вида народни игри: хора, леси и ръченици . При изпълнението на хората хороводната верига може да вземе различни форми: затворено хоро, отворено, в полукръг, право хоро, витообразно или криво хоро. Тук трябва да отбележим, че ръчениците се изпълняват или единично, или на групи по двама, трима и повече солисти, или най после във вид на хоро-ръченица и леса-ръченица.

Хора. Хорото е най-обикновената и най-разпространената форма на игра в цялата страна и се играе от малки и големи.

Всички отворени хора и леси се водят от най-добрия хороигралец, наречен хороводец, който същевременно определя и тяхната посока. На края на хорото се хваща също така много добър хороигралец, който не отстъпва по нищо в играта на хороводеца. Този хороигралец развива, разгъва и завива края на хорото, дава стремителното движение на излитане на опашката напред и връщане назад. Названието на този хороигралец се определя от мястото му в хорото — опашкар. Както хороводецът, така и опашкарят са отлични изпълнители — майстори – хороигралци. Има обаче много добри хороводци, които могат само да водят хорото, но не могат да бъдат опашкари, да движат края на хорото, и обратно, има майстори- опашкари, които не могат да водят, да дават устрем на хорото.

В обикновеното народно хоро хороигралците се залавят най-често смесено — мъже и жени — с длани една в друга. Ръцете са отпуснати надолу, свити в лактите или издигнати напред и горе. Не трябва обаче да се счита като правило, че хората могат да се играят само при едно от тези положения. При изпълняването на някои хора положението на ръцете се мени и може да вземе последователно всяка от посочените три форми.

Българските народни хора могат да се играят като:

1. Смесено хоро в затворен кръг

Смесено хоро в затвоен кръг

2. Смесено хоро в отворен кръг

Смесено хоро в отворен кръг

3. Смесено хоро в полукръг

Смесено хоро в полукръг

4. Смесено право хоро

Смесено право хоро

5. Смесено витообразно или криво хоро.

Смесено витообразно или криво хоро
6. Женско хоро в затворен кръг.
7. Женско хоро в отворен кръг.
8. Женско хоро в полукръг.
9. Женско витообразно или криво хоро.
10. Женско право хоро.
11. Мъжко хоро в затворен кръг.
12. Мъжко хоро в отворен кръг.
13. Мъжко хоро в полукръг.
14. Мъжко витообразно хоро.
15. Мъжко право хоро.
16. Общо хоро в затворен кръг.
17. Общо хоро в отворен кръг — мъжете на единия край, а жените.

Общо хоро в отворен кръг

18.    Общо хоро в полукръг.
19.    Общо витообразно или криво хоро.
20.    Общо право хоро.
21.    Хоро-леса, на двата края — мъже, в средата – жени.

Хоро-леса

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.